مرتضی ابراهیمی؛ مدیر عامل موسسه نسیم ثقلین، به عنوان هیأت مدیره اتحادیه مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت استان قم انتخاب شد.

مرتضی ابراهیمی؛ مدیر عامل موسسه فرهنگی قرآن و عترت نسیم ثقلین، به عنوان هیأت مدیره اتحادیه مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت استان قم انتخاب شد. به گزارش فائزون؛ مجمع عمومی اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت استان قم که در ۱۷ آذرماه سال جاری برگزار شد، به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان […]