برگزاری دومین جلسه از سلسله جلسات مشاوره حفظ قرآن کریم

  خدمت ویژه مؤسسه فرهنگی قرآنی نسیم ثقلین به حافظان محترم قرآن کریم در سراسر کشور برگزاری سلسله جلسات مشاوره حفظ قرآن کریم (روش های حفظ، مرور محفوظات، مباحثه و هر چیزی که یک حافظ قرآن باید بداند!) موضوع جلسه دوم: ادامه مبحث روش های مرور محفوظات و پاسخ به سؤالات با حضور: استاد حجت […]