اختتامیه دوره تخصصی تربیت ممتحن آزمون های شفاهی تربیت معلم قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت نسیم ثقلین، در راستای تلاش برای توسعه کمی و کیفی آموزش‌های قرآن‌کریم دربخش‌های «تربیت نیروی انسانی»، «آموزش‌های تخصصی» و «آموزش‌های عمومی»، دوره تخصصی تربیت ممتحن آزمون های شفاهی تربیت معلم قرآن کریم‌ در این مؤسسه برگزار شد. این دوره با همکاری اداره امور قرآنی اداره کل […]