راهیابی ۲۲۰ نفر به مرحله دوم آزمون ارزیابی قاریان و مدرسان

نتایج مرحله ورودی دهمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن اعلام شد. به گزارش فائزون، براساس اعلام دبیرخانه ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن، پس از داوری آثار تلاوت، تحلیل و تدریس ۳۷۲ نفر از قاریان و مدرسان شرکت‌کننده در آزمون ورودی دهمین دوره ارزیابی، کارنامه نمرات ایشان از سوی دبیرخانه ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت […]