درسنامه عمل به قرآن کریم

29,000 تومان

مؤلفان: سید ابوالفضل حکیمی،اسماعیل محمدی

توضیحات: روشی نوین در ارائه علمی مفاهیم قرآن وحدیث در سبک زندگی اسلامی(نیم جزءاول) – در این اثربدیع با استناد به روایات زیبای اهل بیت علیهم السلام وتطبیق آن با موضوعات قرآنی با روشی جذاب و متنوع زمینه بهره مندی کامل تر وپیوندعمیق ترشیفتگان کلام وحی با معارف عمیق قرآن حاصل می شود.