خانواده خورشید

16,000 تومان

منظومه شمسی را بشناسید

کتاب خانواده خورشید کتاب همراه با اپلیکیشن واقعیت افزوده است که ماه و خورشید و سیارات منظومه ی شمسی را با استفاده از این فناوری نو به کودکان معرفی می کند.

کتاب کودک نجومی

اگر دوست دارید در زمینه نجوم  برای کودکان کار کنید یا اینکه به دنبال کتاب کودک مناسب برای فرزند دلبندتان هستید کتاب خانواده خورشید همان کتابی است که شما به دنبال آن هستید. محتوای این کتاب همخوانی مناسبی با محتوای کتاب های درسی آموزش و پرورش دارد. دقت اطلاعات ارائه شده در کنار ارائه اطلاعات تکمیلی با زبان ساده و کودکانه و ساخت سه بعدی تصاویر وجه تمایز این محصول است.