مرتضی ابراهیمی؛ مدیر عامل موسسه نسیم ثقلین، به عنوان هیأت مدیره اتحادیه مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت استان قم انتخاب شد.

مرتضی ابراهیمی؛ مدیر عامل موسسه فرهنگی قرآن و عترت نسیم ثقلین، به عنوان هیأت مدیره اتحادیه مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت استان قم انتخاب شد. به گزارش فائزون؛ مجمع عمومی اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت استان قم که در ۱۷ آذرماه سال جاری برگزار شد، به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان […]

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم: نام   سمیه نام خانوادگی   پرهام نام پدر   محمد علی جنسیت   زن ملیت   ایرانی کد ملی / شناسه اتباع خارجی   0945018991 استان و شهرستان محل سکونت:   خراسان رضوی مشهد تلفن ثابت (همراه با کد شهرستان) […]

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم: نام   هاجر نام خانوادگی   صافی نام پدر   عبدالله جنسیت   زن ملیت   ایران کد ملی / شناسه اتباع خارجی   1141338191 استان و شهرستان محل سکونت:   اصفهان تلفن ثابت (همراه با کد شهرستان)   031411022 تلفن […]

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم: نام   زهرا نام خانوادگی   طاهری نام پدر   ولی جنسیت   زن ملیت   ایرانی کد ملی / شناسه اتباع خارجی   ۴۱۷۲۱۶۴۴۳۹ استان و شهرستان محل سکونت:   خوزستان شادگان.خ مطهری شرقی خ ساحلی بسمت پارک جزیره بعدازپل […]

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم: نام   مجتبی نام خانوادگی   نوذری نام پدر   عیسی جنسیت   مرد ملیت   ایران کد ملی / شناسه اتباع خارجی   ۶۶۲۹۹۵۵۷۰۶ استان و شهرستان محل سکونت:   خوزستان، اهواز تلفن ثابت (همراه با کد شهرستان)   ۰۶۱۴۳۵۹۲۲۹۱ […]

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم: نام   نجمه نام خانوادگی   گنجی نام پدر   محمود جنسیت   زن ملیت   ایرانی کد ملی / شناسه اتباع خارجی   ۰۰۷۴۷۱۴۲۲۸ استان و شهرستان محل سکونت:   تهران تلفن ثابت (همراه با کد شهرستان)   ۰۲۱۲۶۴۲۴۵۷۵ تلفن […]

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم: نام   مهین نام خانوادگی   علی شیرازی نام پدر   شکرالله جنسیت   زن ملیت   ایرانی کد ملی / شناسه اتباع خارجی   0381906310 استان و شهرستان محل سکونت:   قم تلفن ثابت (همراه با کد شهرستان)   00000 […]

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم: نام   هانیه نام خانوادگی   حیدریان نام پدر   محمود جنسیت   زن ملیت   ایرانی کد ملی / شناسه اتباع خارجی   ۶۱۸۰۰۲۹۱۱۳ استان و شهرستان محل سکونت:   مرکزی زرندیه تلفن ثابت (همراه با کد شهرستان)   08645223359 […]

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم: نام   افسانه نام خانوادگی   برهانی نام پدر   علی باز جنسیت   زن ملیت   ایرانی کد ملی / شناسه اتباع خارجی   ۰۴۵۱۲۷۱۹۶۳ استان و شهرستان محل سکونت:   تهران تلفن ثابت (همراه با کد شهرستان)   ۰۲۱۲۲۲۰۵۱۱۱ […]

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم:

فرم ارسالی جدید فرم ثبت نام در طرح سراسری آموزش عمومی تفسیر قرآن کریم: نام   نفیسه نام خانوادگی   اسکندری نام پدر   خدامراد جنسیت   زن ملیت   ایران کد ملی / شناسه اتباع خارجی   0370951099 استان و شهرستان محل سکونت:   قم تلفن ثابت (همراه با کد شهرستان)   02538864502 تلفن […]