• مدت زمان: 12 هفته

◙ اهداف طرح:

  • اهداف كلي:
  • شناسايي نيروهاي مستعد و تربيت آنان جهت تدريس در دوره‌هاي آموزش قرائت قرآن كريم (سطوح 3 تا5) «بخش تجويد »
  • ايجـاد زمينـه و انگيـزه در معلّمـان تجـربي قرائـت قرآن کریم، جهـت استمـرار و تداوم دانش‌اندوزي در علوم قرآني و مهارتهاي تدريس در سطوح علمي و تخصصي.
  • روشمند و هماهنگ نمودن آموزش‌هاي تخصصي(تجويد) قرائت قرآن كريم كشور.
  • تعميم روشهاي بديع و انتقال مهارتهاي تدريس يكپارچه و نظامند قرائت قرآن كريم در سطح كشور.
  • تكميل حلقه‌هاي آموزشي در راستاي زمينه‌سازي و اجراي نظام جامع و هماهنگ آموزش قرآن‌كريم.
  • اهداف رفتاري:

انتظار مي‌رود با برگزاري اين دوره، دانش‌آموختگان ضمن تعمیق ارتباط خود با قرآن کریم، با فنون و روشهاي نوين، علمي و تخصّصي تدریس و آموزش «بخش تجويد »(قرائت قرآن سطوح 3 تا 5) و با روش جذب هرچه بيشتر مشتاقان فراگيري قرائت كلام وحي، آشنا شده و با همكاري سازمان دارالقرآن‌الكريم، نظامي يكپارچه و هماهنگ درآموزش‌هاي عمومي و تخصصی تجوید قرآن در كشور را به اجرا گذارند.

 

چكيده طرح:

     طي اجراي اين طرح و برگزاري دوره‌هاي مربوطه، علاقمندان به معلّمي و تـدريـس و تعلیم علوم و فنون رشته قرائت قرآن‌کریم(تجوید) پس از احراز شرايط گزينش، در« 54 جلسه آموزش حضوري» و«16 ساعت آموزش غيرحضوري» شامل جلسات آموزش دروس: 1-  روش تدريس تجويد تكميلي قرآن كريم  2- فنون معلمي و روانشناسي تربيتي 3- آشنايي با علوم قرآني  4- اخلاق و تربيت اسلامي(اخلاق معلمي)  و  5- احكام عمومي و احكام قرآني شركت نموده و در پايان پس از موفقيت در آزمونهاي پاياني، ضمن اخـذ گواهينامـه مربوطه، به عنوان معلّمان دوره‌هاي آموزشي قرائت قرآن‌كريم (سطوح 3 تا 5-بخش تجويد) در اداره امور قرآنی استان و مؤسسات و مراكز  قرآني مردمي و… به تدريس خواهند پرداخت.

◙ مشخصات كلي طرح :

1- نام طرح : تربيت معلّم تجوید قرآن‌كريم .        2-  مدت طرح : 54 جلسه آموزش حضوري و 16 ساعت آموزش غيرحضوري

3-  مقطع زماني : در طول سال(طبق سهميه اعلام شده براي هر فصل و يا به صورت خودگردان و برنامه‌هاي استاني).

4-  پيـش‌نيـاز : دارا بودن گواهي پايان دوره ترجمه و مفاهيم قرآن كريم(سطح3) و قرائت قرآن كريم(سطح 5)«گرايش تحقيق يا ترتيل»(مشروط به اينكه حداقل امتياز كسب شده در بخش تجويد و وقف و ابتدا-كتبي و شفاهي- 16 از 20 باشد.) يا قبولي در آزمون‌هاي ورودي معادل

5-  گستره طرح : سراسر كشور

 

6-  مـحـل تشكيـل طرح: بـا توجـه بـه فشرده و يا عادی بودن دوره و متنـاسـب بـا تعـداد شـركت‌كننـدگـان در نظر گرفته مي‌شود. بديهي است كه اولويت با مؤسسات قرآني مردمي، مراكز تربيت معلّم ، مكانهاي فرهنگي، آموزشي و مذهبي خواهد بود.

7-   محتواي آموزشي : شامل دروس مندرج كه در ادامه خواهد آمد.

8-   مجري طرح: اداره امور قرآنی استان به عنوان ناظر و مجـري اصلي و كليـه مراكـز و مؤسسات قرآني مردمي و دولتي به عنوان معين.

تذکر: دارالقرآن ادارات کل تبلیغات اسلامی نهایت تلاش خود را در واگذاری اجرای دوره­های آموزشی به مؤسسات و مراکز مردمی خواهند نمود.

9-   شكل اجرا : در قالب دو بخش حضوري و غيرحضوري.                       10-  گروه هدف (مخاطبان) : حائزين شرايط پذيرش.

11-  تعداد فراگيران هر دوره : حداقل 15 و حداكثر 25 نفر                     12-  ارزش آموزشي : 124 ساعت آموزشي.

13-  تعـداد دوره‌ها: بر اساس سهميـه استـان. دوره‌های خودگردان مورد نیاز در طـول سال يـا فصـل، با در نظـر گرفتـن استقبـال عمومي برگزار مي‌شود.

 

  • شرايط اختصاصي:

 

دارا بودن گواهي پايان دوره ترجمه و مفاهيم قرآن كريم(سطح3) و قرائت قرآن كريم(سطح5) در گرايش تدوير يا تحقيق (مشروط به اينكه حداقل امتياز كسب شده در بخش تجويد و وقف و ابتدا-كتبي و شفاهي- 16 از 20 باشد.) يا قبولي در آزمون‌هاي ورودي معادل

تذكر1: داوطلباني كه از زمان صدور گواهينامه ايشان بيش از 2 سال سپري شده باشد مي‌بايست در آزمونهای معادلِ آزمونهاي پاياني (دوره‌هاي قرائت قرآن كريم (سطح 5() شركت نمايند.

 تذكر2: داوطلبان شركت در اين دوره كه پيشتر موفق به اخذ گواهينامه تربيت معلم روخواني و روانخواني قرآن كريم شده‌اند، با ارائة گواهينامة مربوطه از شركت در كلاس دروس: فنون معلمي و روانشناسي تربيتي(معاف بودن در اين درس مخصوص افرادي است كه اين دوره را از سال 1388 به بعد گذرانده‌اند) و احكام عمومي و احكام قرآني معاف بوده و نمرات كسب شده توسط ايشان در دوره‌هاي مربوطه در دروس فوق بهمراه دروس اخلاق و تربيت اسلامي(اخلاق معلمي) و آشنايي با علوم قرآني لحاظ خواهد شد.

تذكر3: در شرايط مساوي، اولويتها بر اساس ملاكهاي زير تعيين مي‌گردد:

1-دارا بودن سابقه تدريس در دوره های قرائت قرآن‌كريم.

2- دارا بودن گواهي‌نامه های فوق الذکر(ترجمه و مفاهیم(سطح3) و قرائت (سطح5))

3- مدرك تحصيلي بالاتر.

4- دارا بودن رتبه‌هاي ممتاز (در مسابقات قرآني از جمله بين‌المللي، كشوري و استاني).

5- دارا بودن محفوظات قرآني.

جدول عناوين درسي، تعداد واحدها و ساعات آموزش و آزمون دوره

 

 

محور آموزشي
عنوان درس
نو ع درس
تعداد واحدها
تعداد ساعات
آموزشي
نوع آزمون
حدنصاب
نمره قبولي
ارزش آموزشي
«به ساعت»
حضوري
غير حضوري
جمع
دروس حضوري  روش تدريس تجويد تكميلي تخصصي 3 64 64 شفاهي

«تدريس عملي»

16 64
فنون معلمي و روانشناسي تربيتي تخصصي 2 16 20 36 كتبي 14 36
احكام عمومي و احكام قرآني عمومي 1 8 8 كتبي 14 8
دروس غير حضوري اخلاق و تربيت اسلامي(اخلاق معلمي) عمومي 1 8 8 كتبي 14 8
آشنايي با علوم قرآني عمومي 1 8 8 كتبي 14 8
جمع كل 8 80 44 124 كتبي و شفاهي 124 ساعت

هزینه

300,000 تومان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *