نمایش 1-6 از 6 نتیجه
140,000 تومان

دوره تربیت ممتحن آزمون‌هاي شفاهي تربيت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

دوره تربیت ممتحن آزمون‌هاي شفاهي تربيت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم   ◙ اهداف طرح: اهداف كلي: تأمين و تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد قرآني مورد نياز استانها. استقلال بخشي به ادارات قرآنی استانها جهت اخذ آزمونهاي پایانی قرائت – مربوط به تربیت معلم روخوانی و روانخوانی- و روش…
5
250,000 تومان

دوره تربیت آموزشیار روخوانی و روانخوانی قرآن کریم – ویژه برادران

دوره تربیت آموزشیار روخوانی و روانخوانی قرآن کریم   اهداف طرح:   چکیده طرح:    شرایط اختصاصی:   جدول محتوای آموزشی:   مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام: اسکن عکس 4*3 (جهت گواهینامه) اسکن کارت ملی اسکن آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) 👈 شما می توانید با موبایل خود از…
0
150,000 تومان

دوره تربیت مربّی حفظ قرآن کریم

◙ اهداف طرح: اهداف كلي شناسايي نيروهاي مستعد و تربيت آنان جهت تدريس در دوره‌هاي آموزش عمومي حفظ قرآن كريم ايجـاد زمينـه و انگيـزه در مربیان تجـربي حفظ قرآن کریم، جهـت استمـرار و تداوم دانش‌اندوزي در مهارتهاي تدريس حفظ قرآن در سطوح علمي و تخصصي. تعميم روشهاي بديع و انتقال…
0
300,000 تومان

دوره تخصصی تربيت معلّم تجويد قرآن كريم

طي اجراي اين طرح و برگزاري دوره‌هاي مربوطه، علاقمندان به معلّمي و تـدريـس و تعلیم علوم و فنون رشته قرائت قرآن‌کریم(تجوید) پس از احراز شرايط گزينش، در« 54 جلسه آموزش حضوري» و«16 ساعت آموزش غيرحضوري» شامل جلسات آموزش دروس: 1- روش تدريس تجويد تكميلي قرآن كريم 2- فنون معلمي و…
0
300,000 تومان

دوره تخصصی تربيت معلم ترجمه و مفاهيم قرآن كريم

◙ اهداف طرح: اهداف كلي: شناسايي نيروهاي مستعد و تربيت آنان جهت تدريس در دوره های آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن كريم «سطوح ‌1 تا 3» و خودكفايي آموزشي استانها در زمينه كادر متخصص آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن كريم. ايجاد زمينه و انگيزه در معلّمان تجربي قرآن‌ کریم، جهت…
0
300,000 تومان

دوره تخصصی تربیت معلم روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم

طـي اجـراي اين طـرح و بـرگـزاري دوره‌هـاي مربـوطـه، علاقمندان به معلّمي و تـدريـس و تعلیم علوم و فنون رشته قرائت قرآن کریم(«روخـوانـي» و «روان خواني قرآن و صحّت قرائت نماز») پس از احراز شرايـط گزينـش، در« 56 جلسه آموزش حضوري» و«16 ساعت آموزش غير حضوري» شامل جلسات آموزش دروس: 1- …
0