برترین‌های مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در سه گروه آقایان(سی‌وهفتمین دوره)، بانوان (چهارمین دوره)، طلاب علوم دینی (چهارمین دوره)، همچنین مسابقات کتابت قرآن اعلام شد.

به گزارش فائزون، پس از چهار روز رقابت از ۱۶ تا ۱۹ آذرماه، اسامی برترین‌های سی‌وهفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در سه گروه بزرگسالان(سی‌وهفتمین دوره)، بانوان(چهارمین دوره)، طلاب علوم دینی(چهارمین دوره) و کتابت قرآن اعلام شد.

بخش بزرگسالان این دوره از مسابقات در سه رشته حفظ کل، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل و بخش بانوان مسابقات در رشته حفظ کل قرآن و بخش طلاب علوم دینی نیز در پنج رشته قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل قرآن، تفسیر تخصصی و خطابه‌خوانی برگزار شد.

نفرات برتر به ترتیب رتبه اول تا سوم و به تفکیک هر بخش به شرح ذیل است؛

رشته قرائت تحقیق (سی‌وهفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن ایران / اوقاف)

سیدحمیدرضا مقدسی از ایران

کبیر قلندرزاده از افغانستان

محمد علی قاسم از لبنان

رشته قرائت ترتیل (اوقاف)

احسان محمدی از ایران

علی جواد الطریحی از هلند

مصطفی شیخ از سوریه

رشته حفظ کل (اوقاف)

رضا گلشاهی از ایران

مهدی قربانی از افغانستان

شهزاد عدین الرحمان از آمریکا

چهارمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن ویژه بانوان در رشته حفظ کل (اوقاف)

عطیه تبیانیان از ایران

آمنه‌سادات موسوی از افغانستان

امانی حسن سیدعلی از عراق

در بخش طلاب علوم دینی

قرائت و تفسیر

مهدی فروغی از ایران
محمد زلیف عطیه از عراق
عبدالقدوس از پاکستان

در رشته خطابه‌خوانی

سیدکاظم هاشمی‌فخر از ایران
عباد الکلبی از عراق
جعفر جمعه رشید از تانزانیا

رشته تفسیر تخصصی

سیدمهدی اعتصامی از ایران
سوسان الطیب از چاد
حسن زین‌الدین از لبنان

رشته ترتیل و تفسیر
احمدرضا زیدانی از ایران
احمد عباس رحیمه از عراق
جبرئیل حسین از نیجریه

رشته حفظ کل و تفسیر
احمد عبدالعزیز از مصر
محمدلائینی از ایران
محمدعلی امرف از قرقیزستان

دومین دوره همایش کتابت قرآن کریم

در بخش کاتبان جوان

نفر اول پریا همزه‌ای
نفر دوم به صورت مشترک غزل چابک و علی آمیقی

در بخش کتابت فاخر

نفر دوم مشترک مجید سعید کافی و الهام میرطلایی
نفر سوم سیدمهدی عدنانی

و هیچ یک از شرکت‌کنندگان واجد دریافت مقام نخست نشدند.

انتهای پیام